XSMT ngày 14/11/2022 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 14/11/2022 chính xác

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 14/11/2022

Tỉnh Phú Yên ThừaThiênHuế
G.8 87 18
G.7 358 801
G.6 6293 6893 4074 7569 5629 0448
G.5 8000 8180
G.4 61937 72964 18762 40163 35144 82281 00325 49183 34667 48371 30306 60120 38104 19207
G.3 76971 03266 88895 51652
G.2 71757 74618
G.1 68436 50207
ĐB 974705 071817
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh kết quả xổ số Miền Trung ngày 14/11/2022
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Phú Yên
0 5
 
5
6 7
4
7 8
2 3 4 6
1 4
1 7
3 3
ThừaThiênHuế
1 4 6 7 7
7 8 8
0 9
 
8
2
7 9
1
0 3
5
Bài Mới Nhất